Europska unija, zajedno do fondova Europski strukturni i investicijski fondovi logo

Projekt: Jačanje kapaciteta i konkurentnosti poduzeća Geoservis d.o.o.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Kratki opis projekta

Tvrtka geoservis d.o.o. je potpisala s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. broj KK.03.2.1.06.1722.

Geoservis d.o.o. je geodetska tvrtka osnovana 2012. godine i u vlasništvu je ovlaštenog diplomiranog inženjera geodezije Damira Kovačevića. Tvrtka je u mogućnosti pružiti cjelovita inženjerska rješenja u području geodetskih usluga legalizacije objekata, upisa objekata u katastar i gruntovnicu, parcelizaciju zemljišta, uređenje međa, usklađenje katastra i gruntovnice, izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta, izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina, izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja, katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina, izradu elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga, tehničko vođenje katastra vodova, izradu posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja, izradu posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja, izradu geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije, izradu geodetskoga projekta, iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine, izradu geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine, geodetsko praćenje građevine u gradnji i izradu elaborata geodetskog praćenja, praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izradu elaborata geodetskog praćenja te izradu posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja.

Geoservis d.o.o. djeluje u najvećoj mjeri na području Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije, ali i na području cijele Hrvatske s tendencijom rasta i širenja.

Projekt za cilj ima povećati konkurentnost poduzeća na tržištu i broj zaposlenih.

  • Ukupna vrijednost projekta iznosi: 141.479,26 HRK
  • Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 113.183,42 HRK
  • Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije: 84.887,58 HRK

Razdoblje provedbe projekta je od 01.10.2017 do 01.08.2018. Za više informacija o projektu možete nas kontaktirati na: damir.kovacevic@bj.ht.hr

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

GEOSERVIS d.o.o.
OIB 92801284951

Trg hrvatskih branitelja 7
43000 Bjelovar, Hrvatska

Tel:

Fax:
098 792 950
043 214 900
043 214 901

E-mail: damir.kovacevic@bj.ht.hr

Legalizacija objekata Legalizacija objekata Legalizacija objekata