O nama

Geodetski ured Geoservis d.o.o. osnovan je 2012. godine, i u vlasništvu je diplomiranog inženjera geodezije Damira Kovačevića.

Radimo geodetske usluge vezano za izgradnju, zemljišta, infrastrukture (planiranje i iskolčenje) i nekretnine,vezano za katastar nekretnina i zemljišnu knjigu te katastar instalacija i drugo.

 • legalizacija objakata
 • upis objekata u katastrar i gruntonicu
 • Parcelacija zemljišta
 • uređenja međa
 • usklađenje katastra i gruntovnice
 • izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja, katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
 • izradu elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • tehničko vođenje katastra vodova
 • izradu posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • izradu posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • izradu geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • izradu geodetskoga projekta
 • iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine
 • izradu geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • geodetsko praćenje građevine u gradnji i izradu elaborata geodetskog praćenja
 • praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izradu elaborata geodetskog praćenja
 • izradu posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja

Ljudski potencijali

Geodetski ured raspolaže sa stalno zaposlena 5 djelatnika od kojih je jedna diplomirana inženjerka geodezije i jednog ovlaštenog inženjera geodezije sa 23 godine radnog iskustva.

Područje djelovanja

Poslove radimo pretežno na području Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije, a po dogovoru, na području cijele Hrvatske.

Oprema

 • Totalna stanica Topcon GPT 9003 M
 • GPS uređaj Stonex S9IIIN GNSS
 • Sav ostali pribor za obradu mjerenja

GEOSERVIS d.o.o.
OIB 92801284951

Trg hrvatskih branitelja 7
43000 Bjelovar, Hrvatska

Tel:

Fax:
098 792 950
043 214 900
043 214 901

E-mail: damir.kovacevic@bj.ht.hr

O nama O nama O nama